ÁSZF
Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a feltételeket, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásainkat, ha annak minden pontja elfogadható az Ön számára is!

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A marketingut.hu webáruház üzemeltetője Ofner László e.v.
Székhely: 1185. Budapest Kassa u. 49.
Adószám: 66918932-1-43
Cégjegyzékszám: 40905088
Email: info@mediairoda.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank 117-73195-00102731
A továbbiakban Eladó.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a marketingut.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát.
A marketingut.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Az eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Eladó felelősséget nem vállal!

Amarketingut.hu webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek a lehetőség szerint a valóságot tükrözzék!

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.
A Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a rendelést visszaigazolta.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális árát amarketingut.hu webáruházban található érvényes termékkatalógus tartalmazza. A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói ára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és a csomagolás költségét is, nem tartalmazva azonban az esetleges szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a marketingut.hu a megrendelést követően visszaigazolja.

Az Eladó amarketingut.hu webáruházban közzétett árak változásainak jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja!

4.1 Fizetési módok

Utánvét – Ebben az esetben a Magyar Posta kézbesítőjének fizet készpénzben a csomag átvételekor.
PayPal – ebben az esetben a webáruházunk átirányítja a PayPal biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol kifizeti a terméket.
Online bankkártyás fizetés – Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

MasterCard
Maestro
Visa
Visa Electron
American Express

5. A termékek kiszállítása, adása – vétele

Az Eladó Magyarország területén házhoz szállítja a megvásárolt termékeket.
A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben megadott címre továbbítja partnerével, a Magyar Postával.
Az Eladó a megjelölt Posta csomagpontra szállítja a megvásárolt termékeket.
A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben kiválasztott csomagpontra továbbítja szerződött partnerével, a Magyar Postával.
Amennyiben a Vevő a terméket a rendelésben megjelölt Postán kívánja átvenni, akkor Eladó a megjelölt Postára szállítja a megvásárolt termékeket szerződött partnerével, a Magyar Postával.

6. A termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni! Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni! A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik. A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

7. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@mediairoda.hu email címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének és az első szállítási díjnak előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat. Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését!

Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. (így az újbóli szállítás díját is) Az áruk visszavételének helye az Eladó üzlete. (3895 Gönc, Rákóczi utca 66.)

Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású bontatlan, az eredeti számlával vagy blokkal együtt postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termék esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni.

A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik!

Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át!

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Felelősség

A marketingut.hu webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

Az eladó nem felel a vis maior – ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

– a weboldal használatából vagy üzemzavarából
– az adatok bárki által történő megváltoztatásából
– az információtovábbítási késedelemből adódó
– a vírusok által okozott
– a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
– a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosításuk a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámolásra.

9. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.

Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a webáruház az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A Vevő e-mailben jelezheti az info@mediairoda.hu címen, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a Ofner László e.v. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Az eladó minden, a rendelkezésére álló technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzítünk Önről.

Azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@mediairoda.hu címen.

10. Panaszügyintézés

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a +36 30 932 2808-as telefonszámán keresztül. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

4/1997. (I. 22.) KORM. RENDELET

26. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

(2) A vásárló írásbeli panaszát – két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú – vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a kereskedő köteles az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen elhelyezni.

(3) ((Megállapította: 203/2002. (IX. 14.) Korm. r. 16. §.)) Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőn, és a fogyasztóvédelmi felügyelőségen kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáshoz is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.

(4) A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

11. Az üzleti feltételek elfogadása

A Vevő a marketingut.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon. Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróságot bízzák meg.